Palvelut Projektinjohto

Suunnitteluttamisen työt ja kustannusseuranta

Rakennuttajan palvelu

Vastaava työnjohto työmaalla
palvelut

Suunnitteluttamisen työt ja kustannusseuranta

- määrälaskenta

- hinta arvio

- urakoitsijan kilpailuttaminen

- urakkasopimuksen tekeminen

- loppu dokumentaatio
Rakennuttajan palvelu

työnjohtajan neuvonta

katselmukset

työnseuranta

viranomaiskatselmukset

Vastaava työnjohto työmaalla

Hankinta urakkasopimukset ja urakkaneuvottelut

rakentamisen laadun seuranta

työnjohto